Omavalvonta

Sosiaali- ja terveysalan palveluntuottajan tulee tehdä omavalvontasuunnitelma, jonka avulla palveluntuottaja kehittää ja seuraa oman palvelunsa laatua päivittäisessä asiakastyössä. Omavalvontasuunnitelma on pidettävä julkisesti nähtävänä ja sen tarkoituksena on kertoa lukijalle, miten palveluntuottaja varmistaa, että palvelu toteutetaan laadukkaasti ja asiakasturvallisesti.

Omavalvontasuunnitelmassa palveluntuottajan tulee kuvata miten toimitaan, jos palvelu ei syystä tai toisesta toteudu sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti, tai asiakasturvallisuus uhkaa vaarantua. Omavalvonnan tavoitteena on, että palveluntuottaja ja henkilökunta arvioi koko ajan omaa toimintaansa, kuulee asiakkaita ja omaisia laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyvissä asioissa, sekä ottaa asiakaspalautteen huomioon toiminnan kehittämisessä.

Tarkoituksena on ennaltaehkäistä riskien toteutuminen ja reagoida havaittuihin kriittisiin työvaiheisiin tai kehittämistä vaativiin asioihin suunnitelmallisesti ja nopeasti. Lisätietoja Valviran sivuilta.